Hopp til innhold

Maskiner for trelastindustrien

Mange års erfaring tilsier at et nært samarbeid mellom maskinfabrikk og kunde er avgjørende for en tilnærmet bekymringløs drift av kompliserte produksjonsanlegg. Ingeniør Jan M. Jansen legger derfor stor vekt på samarbeidet mellom kjøper og selger. I større prosjekter, hvor flere maskinprodusenter er involvert, koordinerer vi ansvaret mellom disse.

For å sikre optimale løsninger, arrangerer vi i beslutningsprosessen gjerne reiser til relevante produksjonsanlegg for å se nærmere på praktiske detaljer. Vi deltar gjerne i kundens opplæringsprogrammer og besørger norske datatekster og nødvendig norsk dokumentasjon. Slik forebygges eventuelle vanskeligheter som kulturelle og språklige forskjeller ellers ville kunne føre med seg.


Vårt Arbeid

arbeid

arbeid

arbeid

arbeid

arbeid

arbeid

arbeid

arbeid

arbeid

arbeid

arbeid

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter